auto domecek finance graf hotel lidske mince mobil monitor notes obalka obchod oborova pc rizeni servis smail vyhody vyroba
16. 1. 2017

V prosinci jsme uspořádali setkání partnerů

“Dlouhodobá spolupráce” byl název setkání našich partnerů, které jsme uspořádali v našem prostějovském sídle v prosinci. Právě ona dlouhodobá spolupráce je něco, na čem si naše firma zakládá. Předpokladem úspěšných obchodních vztahů je totiž silná a důvěryhodná vazba mezi všemi účastníky. Při implementaci informačního systému Helios dokážeme díky dlouhodobé spolupráci přinášet stále nové poznatky a doporučení, které našim zákazníkům usnadňují a zlepšují každodenní práci.

IMG_1422

Setkání s partnery jsme po přivítání zahájili prezentací našich vlastních vývojových řešení. Pokračovali jsme představením Nástěnky pro Helios a jejími praktickými přínosy pro manažery a celkový firemní reporting. Dalším bodem programu byly cenné informace o EET a možnostech, jak je Helios na tento zákon připraven. Poté jsme účastníkům setkání představili nový modul QMS, který v Heliosu slouží k řízení jakosti. Na závěr proběhla diskuze s našimi partnery, kde jsme si vyslechly cenné podněty pro další práci, ale i pozitivní zpětnou vazbu na naše služby. Neformálním zakončením setkání byl pro všechny účastníky společný oběd.

IMG_1433

Děkujeme našim partnerům, že v nás vkládají svou důvěru. Věříme, že i oni oceňují přínos naší vzájemné dlouhodobé spolupráce.

IMG_1436