X

Proč zvolit informační systém HELIOS iNuvio

HELIOS iNuvio je nejrozšířenější informační sytém, který vám pomůže standardizovat procesy ve firmě a zefektivnit její chod. Byl vytvořen na základě potřeb a požadavků reálných zákazníků, proto průkazně zrychluje každodenní práci.

HELIOS iNuvio přináší celou řadu novinek, funkcionalit a vylepšení. Poskytuje iNovativní přístup ke strategickým firemním datům. Je iNtuitivní, iNdividuální, iNteligentní a iNformující, je zkrátka IN.

Mám zájem o HELIOS iNuvio

Pro majitele firmy

HELIOS iNuvio standardizuje a zefektivní procesy v celé firmě.
Pokročilé finanční řízení a controlling dle aktuální legislativy.
Máte přehled a kontrolu nad vším, co se děje ve firmě.

Pro IT ředitele

Snadná možnost úprav informačního systému a přístup ke všem datům.
Odborná technická a uživatelská podpora od IF System s vlastní hotline.
Neustálý vývoj HELIOS iNuvio, desítky modulů a pravidelné aktualizace.

Pro uživatele

Moderní vzhled a intuitivní ovládání, ve kterém se každý vyzná.
Provázanost dokladů, objednávek, skladu a dalších agend na jednom místě.
Jinak složité úkony na pár kliknutí. Umožní vám věnovat se důležitějším věcem.

Jak vypadá naše řešení pro moderní firmy?

Neefektivní systém v mnoha firmách

Je to celkem běžná praxe. Jak se firma rozrůstá, vznikají nové funkce a procesy, zavádí se nové systémy. Každý funguje jinak, nekomunikují spolu, neexistuje žádný centrální přehled.

Naše řešení pro moderní firmy

Řešení postavené na systému HELIOS iNuvio obsáhne všechny firemní procesy a zrychlí každodenní činnosti. Poskytne precizní reporty, dokonalý přehled a je připraveno na další růst podniku.

Mám zájem o předvedení HELIOS iNuvio

Centrální místo pro všechny informace ve firmě

HELIOS iNuvio disponuje pestrou paletou modulů, takže dostanete celou agendu a všechny úkony pod jednu střechu. Získáte ucelený přístup k firemní datům a kompletně pokryjete celý reportovací cyklus.

Ekonomika a finanční řízení

 • Finanční a manažerské účetnictví
 • Konsolidace
 • Leasing
 • Faktoring
 • IFRS
 • US GAPP a další standardy
 • Sledování kredibility
 • DPH s více registracemi

HR management

 • Personalistika a mzdy
 • Zaměstnanecký portál
 • Docházka
 • Plánování školení a lékařských prohlídek
 • Organizační struktura
 • Výběrová řízení

Controlling

 • Datové sklady
 • Business Intelligence
 • Manažerský reporting
 • Porady a úkoly
 • ePortál
 • Řízení cashflow
 • Finanční analýza a plánování

Sklady

 • Warehouse management system
 • EKOKOM
 • Čárové kódy
 • Podpora souvisejících nákladů
 • SSCC kódy

Služby

 • Projektové řízení
 • Řízení servisu
 • Řízení zakázek a obchodních případů
 • Úkoly, výkazy práce
 • Kalendáře
 • CIa, Intrastat

Výroba

 • TPV + řízení výroby
 • Ekonomika výroby
 • Kalkulace
 • Propojení na CAD systémy
 • Kapacitní plánování a MRP
 • Odvádění výrobními terminály

Doprava a přeprava

 • Údržba vozidel
 • Námořní a letecká přeprava
 • Incoterms
 • Plánování
 • Silniční daň
 • Spedice

Obchod a marketing

 • E-commerce B2B, B2C
 • CRM – řízení vztahů se zákazníky
 • Řízení obchodních případů a nákupu
 • Analýza konkurence a příležitostí
 • Mobilní obchodník
 • EDI komunikace
 • Maloobchod
 • Velkoobchod

Organizace a řízení

 • Workflow
 • Porady a úkoly
 • QMS
 • Notifikace
 • Schvalování
 • Document management system

Připravená oborová řešení:

Strojírenská výroba

Řešení pro strojírenské podniky automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi výrobního podniku. Jedná se především o technickou přípravu, řízení a plánování výroby, logistiku, ekonomiku, správu majetku, prodej, fakturaci, komunikaci s bankami atd.

 • On-line předmětné sledování rozpracovanosti výroby až na úroveň materiál – pracoviště – stroj
 • Množstevní a časová evidence rozpracovanosti výroby s vazbou na jednotlivé výrobní zdroje a skladové pohyby
 • Zpětné dohledání příčiny reklamace
 • Sledování historie změn kusovníků a postupů na jednotlivých výrobních příkazech formou odchylkového řízení
 • Finanční sledování rozpracovanosti výroby podle nákladových složek
 • Dohledání stavu rozpracovanosti zakázky
 • Sledování a evidence jednotlivých šarží nebo výrobních čísel ve výrobě i ve skladech
 • Ocenění zásob ve výrobě i ve výrobních meziskladech v jednotlivých složkách kalkulačního vzorce

Plastikářská výroba

Výrobci plastických výrobků jsou jedni z hlavních subdodavatelů v odvětví automotive. Systém HELIOS iNuvio se primárně orientuje na podporu metodou vstřikování termoplastů, ale máme zkušenosti i s jinými metodami, např. lisováním. Pro výrobu plastů je typický dlouhý přípravný čas, přičemž výsledná produktivita práce je hodně závislá na seřizovačích.

 • Řešení problematiky tzv. vícenásobných forem (lisostřiky), kdy může být na jedné formě více výrobků či různé výrobky na jedné formě (např. levá a pravá varianta)
 • Podpora obalových kont a více variant balení
 • Řízení a správa forem (např. evidence cyklů)
 • Podpora kapacitního plánování
 • Podpora procesu kvality jakosti, ISO norem
 • Práce s čárovými kódy
 • Podpora EDI komunikace vč. odvolávek
 • Evidence odpadu a jeho následné zpracování/recyklace (např. vysoká četnost neshodných výrobků při náběhu linky)
 • Tolerance výrobních dávek
 • Vyhodnocení a řízení shodných/neshodných výrobků a následné řízení nápravných opatření

Maloobchod

Systém HELIOS iNuvio pokrývá komplexní řešení pro maloobchodní společnosti (POS) včetně souvisejících specifik. Zahrnuje všechny potřebné firemní agendy a navazující propojení se všemi důležitými oblastmi, jako je ekonomika, sklad, controlling, e-shop apod. v jednom systému. Nedílnou součástí je propracovaný systém centrálního skladu a komunikace s jednotlivými prodejnami jak formou on-line, tak off-line připojení. Samozřejmostí je podpora elektronické evidence tržeb (EET) a zajištění komunikace s přepravci.

 • Rychlé/jednoduché zadávání dat – tedy odbavení zákazníka
 • V případě on-line řešení sdílení dat s centrálou či ostatními prodejnami (stav skladu, tržby apod.)
 • Široké možnosti inventur nebo sledování a vyhodnocování prodejů konkrétní pokladny/prodávajícího
 • Podpora standardních i dotykových obrazovek
 • Řešení více technických i technologických variant pokladních systémů (POS) jak pro stacionární, tak mobilní využití. Podpora čárových a QR kódů
 • Možnosti přizpůsobení vlastních přehledů a výchozích obrazovek ve všech agendách
 • Komplexnost systému – jediné řešení tak obsahuje moduly pro ekonomiku, sklad, pokladní prodej a v modulu CRM i databáze klientů pro účely marketingu
 • Efektivní plánování, řízení a především vyhodnocování veškerých marketingově obchodních aktivit
 • Možnost provázání aplikace s e-shopem a jeho automatická synchronizace
 • Odesílání denních tržeb na centrální pracoviště
 • Podpora různých forem platby (hotovost, karty, ceniny apod.)
 • Podpora věrnostního programu

Doprava

Řešení informačního systému HELIOS iNuvio pro dopravu je určeno primárně firmám, které ke své činnosti potřebují nákladní nebo osobní vozidla a mechanizmy, ať už pro svůj hlavní obor, nebo pro režijní účely. Doprava má přesah přes ostatní specializované obory, přičemž rozsah využití může být na komplexní řízení vozového parku či pouze evidenci knihy jízd.

 • Plánování jízd včetně podpory rezervace na konkrétní termín
 • Jízdní příkaz a stazka vč. evidence reálného stavu vozidla (km, čerpání apod.)
 • Evidence a kontrola technického stavu vozidla vč. plánování údržby
 • Ekonomika provozu vozidel
 • Faktury za výkony vozidel
 • Vyúčtování cestovních náhrad
 • Silniční daň vč. tisku daňového přiznání a exportu do XML
 • Evidence pojistné události
 • Import výpisů platebních (čerpacích) karet
 • Kniha jízd

Účetní a daňové kanceláře

Řešení v systému HELIOS iNuvio je určené pro společnosti, které se zabývají vedením účetní, mzdové, personální agendy, které poskytují daňové poradenství nebo auditorské služby. Jejich účetní v mnoha případech požadují možnost přenosu dat od zákazníků. Systém HELIOS iNuvio pokrývá komplexní řešení všech vnitropodnikových procesů, přičemž umožňuje el. přenos dat mezi klientskou částí systému a částí zpracovávanou účetní firmou.

 • Multilicence, více klientských databází v rámci jedné instalace programu
 • Podpora údržby a administrace databází (upgrade, přehlednost, kopírování číselníků mezi databázemi apod.)
 • Komplexnost systému (účetnictví, banka, HR, majetek, mezinárodní účetní standardy – IFRS, US GAAP; účetní konsolidace, analýzy atd.)
 • Podpora obecných standardů QR platba/faktura, ISDOC apod. včetně podpory importu dat z jiných systémů
 • Sdílení dat s klienty on-line formou, např. ve webovém prostředí
 • Komplexní el. komunikace s orgány státní správy
 • Široké možnosti uživatelské customizace systému a nastavení přístupových práv
 • Podpora DMS a archivace dokumentů
 • Ergonomie orientována na snadné zadávání dat a přehlednost

Elektrotechnická výroba

Řešení pro společnosti zabývající se vývojem, především výrobou v oblasti elektro. Je určeno jak konečným výrobcům, tzv. zpracovatelům, tak prvovýrobcům.

 • Tvorba TPV založená na kódech změn s datovou platností umožňuje přesnou evidenci vývoje výrobní dokumentace
 • Zabezpečení proti náhodnému i záměrnému vymazání údajů TPV
 • Funkce výpočtu plánovaných výrobních nákladů umožňují detailní pohled na složení výrobní ceny s možností simulace alternativ vzniku nákladů
 • Funkce pro tvorbu výrobních objednávek a pro plánování a kontrolu dostupnosti materiálu a zdrojů
 • Evidence výroby prostřednictvím čárových kódů, dotykového displeje či jiných zařízení poskytuje dokonalý přehled o rozpracovanosti
 • Porovnání plánovaných a skutečných výrobních nákladů umožňuje odhalení míst, kde dochází k překročení plánovaných nákladů a míst, kde je možné náklady snížit

Základní chemie

V rámci tohoto typu výroby se výrobní postup vyznačuje chemickými přeměnami zpracovávaných surovin a sloučenin, nebo alespoň užitím typických výrobních zařízení a dělicích postupů chemických výrob (hutnictví, sklářství, lihovarnictví, potravinářství a další). Výroba chemie je velmi podobná potravinářské výrobě a řídí se téměř totožnými principy.

 • Zpětná dohledatelnost použitých surovin i dodávky hotových výrobků (traceability)
 • Práce se šaržemi a exspiracemi
 • Plánování výroby na základě minimální a maximální dávky
 • Výdej do výroby dle data expirace (FEFO)
 • Vysoké nároky na skladovou logistiku
 • Evidence odpadu a vedlejšího produktu, jeho následné zpracování
 • Plánování výroby dle kapacit a dostupnosti surovin
 • Podpora procesu kvality jakosti, ISO norem
 • Návaznost výroby na veškeré procesy ve společnosti
 • Pokročilý reporting/controlling v aktuálním čase
 • Podpora účtování nedokončené výroby
 • Sledování on-line stavu výroby
 • Možnost napojení na externí zařízení: balicí a plnicí linky, váhy atd.

Velkoobchod

Mezi hlavní charakteristiky velkoobchodu patří velké množství dokladů, kladoucí nároky na organizaci práce, evidenci zboží na skladě a jeho následnou manipulaci. Samozřejmostí je komunikace s dodavateli a odběrateli el. formou (B2B a B2C).

 • Hromadná fakturace
 • Různé metody vyskladňování a počítání hodnoty zboží (průměr, FIFO)
 • Podpora výrobních čísel, šarží a exspirací
 • EAN a QR kódy
 • Vícejazyčná podpora na úrovni vstupu i výstupu (ovládání, sestavy, štítky, formuláře)
 • Podpora logistiky umístění, včetně napojení na mobilní WMS řešení
 • Možnost komunikace s obchodními partnery formou B2B řešení, např. webové portály informující o dostupnosti zboží, aktuální ceně, stavu salda apod.
 • Napojení na e-shopy (B2C) na úrovni plné automatické integrace s ERP, včetně podpory plateb kartou či cizí měnou
 • Přístup obchodních zástupců do systému přes mobilní řešení
 • Možnost variabilní cenové politiky (termínované, zákaznické, hromadné slevy, slevy na vybrané zboží či jejich varianty apod., včetně vzájemné kombinace)
 • Podpora skont a zádržného, zpětné bonusy, automatické upomínání neplatičů
 • Podpora více dodacích i fakturačních míst pro jednu organizaci
 • Komplexnost systému na úrovni účetnictví, mezd apod., ale také speciální agendy související s problematikou velkoobchodu, jako je CRM, doprava, controlling, plánování, datové sklady, Intrastat a celní agendy

Přepravní služby

Řešení je určeno pro firmy zajištující přepravu celokamionových (v terminologii HELIOS „spedice“) i kusových (v terminologii HELIOS „sběrná služba“) zásilek do zahraničí i v tuzemsku. Systém HELIOS iNuvio zaručuje kontinuální sledování zásilek po celou dobu jejich přepravy a umožňuje vystavit širokou škálu formulářů na základě jediného zadání údajů o zásilce. Kromě pozemních umožňuje také letecké a námořní zásilky.

 • Pravidelné přepravy
 • Plánování zásilek
 • Přehledné uspořádání dat
 • Dodací podmínky INCOTERMS – evidence, vyhodnocení a fakturace na zákazníka
 • Sledování skutečných výnosů a nákladů
 • Protokol o všech operacích se zásilkou, včetně automatického generování SMS
 • Logistické sklady slouží k zajištění provozu poskytování skladovacích ploch klientům a jejich zboží na základě konkrétních smluvních podmínek

Servis

Systém HELIOS iNuvio je vhodný pro společnosti poskytující služby v rámci záručního či pozáručního servisu, stejně jako služby individuálního charakteru. Hlavními atributy jsou podpora dodržování podmínek SLA, plánování servisních zásahů vč. pravidelné údržby a další. Oblast servisu je velmi úzce svázána s oblastí obchodu a skladu s ohledem na řízení nákupu, disponibility či alternativ náhradních dílů, spotřebního materiálu apod. Jednou z hlavních vlastností je možnost fakturace služeb a náhradních dílů přímo v terénu a bezesporu také podpora moderních trendů pro automatickou identifikaci požadavků na údržbu (Průmysl 4.0).

 • Přehlednost servisovaných zařízení vč. realizovaných služeb
 • Zpětná dohledatelnost a podpora výrobních čísel a šarží
 • Dispečink pro plánování servisních zásahů
 • Generování pravidelného plánu údržby
 • Integrace DMS a zohlednění smluvních dohod na úrovni fakturace
 • Podpora pravidelné fakturace a konečného vyúčtování dle reálně odvedených prací
 • Manažerské nástroje pro podporu organizace práce (přehled o servisních pracovnících, jejich výkonnosti a kvalitě práce)
 • Efektivita práce za podpory automatické notifikace a workflow procesů

Textilní výroba

Systém HELIOS iNuvio má široké uplatnění ve společnostech orientujících se na výrobu tkanin, včetně odvětví automotive. Kompletní podpora celého výrobního procesu od objednávky, plánování, výrobních příkazů po expedici. Proces výroby se typicky dělí na dvě výrobní etapy: tkalcovna (výroba režné tkaniny) a úpravna (finální úprava chemických či mechanických vlastností, vzhledu apod.)

 • Podpora variant výrobků
 • Souběžná práce s více měrnými jednotkami (kg, m², cívka apod.)
 • Podpora kooperací
 • Práce se šaržemi a čárovými kódy
 • On-line odvádění výroby pomocí mobilních či stacionárních terminálů
 • Detailní práce s kalkulacemi na úrovni fixních a variabilních nákladů. Porovnání plánu a reálných nákladů ve stanovené struktuře kalkulačního vzorce
 • ERP musí podporovat funkce typické pro chemickou výrobu, která je často součástí textilní výroby (fáze úpravny)
 • Podpora souběžného vykazování jednoho pracovníka na více pracovištích (operacích) či více pracovníků na jedné operaci
 • EDI komunikace
 • Práce s vedlejšími materiály (kalkulace a využití prostřihů)

Stavební výroba

V případě stavební výroby se jedná o specifické a od principů ostatních výrob zcela odlišné procesy řízení staveb a konstrukcí. Stavební výroba je primárně orientována na zakázku a je velmi úzce spojena s obchodní, ekonomickou částí systému. V rámci stavební výroby je nutné řídit zakázku od fáze potenciálního obchodního případu a realizace až po záruční lhůtu. Typickou vlastností jsou také velké rozdíly v charakterech staveb, které vyžadují značnou míru adaptability sytému na evidenci zcela různorodých parametrů na různých typech zakázek.

 • Integrace DMS po celou fázi životního cyklu zakázky vč. smluv s externími dodavateli
 • Pokrývá celý životní cyklus výstavby, počínaje sestavením finančního plánu přes detailně zkalkulovaný nabídkový rozpočet, čerpání rozpočtu a fakturaci až po vyhodnocení finančních nákladů stavby
 • Řešení některých specifik stavebních firem v oblasti ekonomických agend, jako jsou vnitrofakturace, zádržné, práce s režiemi, pozastávky apod.
 • Kompletní pokrytí evidence všech informací, které se váží ke stavební zakázce
 • Evidence soupisů vykonaných prací, podkladů pro fakturaci, všech nákladů na zakázku, tedy nákladů na materiál, pracovní sílu, mechanizaci a dopravu, subdodavatele i mnoho dalších ukazatelů
 • Práce s rozpočtem a jeho následné vyhodnocení

E-commerce

E-commerce je specifický obor, jenž lze aplikovat napříč většinou ostatních oborů, které systém HELIOS iNuvio podporuje. Digitalizace obchodu a jeho přesun do prostředí internetu je důsledkem požadavků na rychlost, ověřitelnost, jednoznačnost a spokojenost obchodních partnerů za využití moderních technologií. Pojmy jako B2C, B2B, e-shop apod. jsou typickými představiteli e-commerce. S tímto oborem je velmi úzce spojena zásilková služba.

 • Rychlost a úspora nákladů (finanční, časové)
 • Podpora více jazykových mutací – nadregionální působení
 • Integrace e-shopu či napojení externího řešení
 • Vysoká míra automatizace odbavení objednávek a následné expedice zboží na úrovni skladového systému
 • On-line informování obchodního partnera o stavu jeho zakázky, dostupnosti a podmínek poptávaného zboží či služby a dalších parametrech plynoucí ze vzájemného vztahu (saldo, historie odebraného zboží a jeho podmínek, smluvní ujednání, kontaktní osoby apod.)
 • Optimalizace stavu skladových zásob dle predikce odběru zboží, historického vývoje, sezónnosti apod.
 • Vyhodnocení prodejů a řízení ekonomických ukazatelů napříč všemi vnitrofiremními procesy
 • Podpora mobilního či webového přístupu
 • Podpora čárových kódů, šarží a výrobních čísel
 • Integrace či propojení se službami přepravců (PPL, DPD, Česká pošta, Geis apod.)

Celní služby

Řešení je určeno jak společnostem obchodujícím v rámci EU, které mají povinnost vykazovat data pro Intrastat, tak těm, které obchodují v zemích, kde je nutné absolvovat celní řízení. Systém HELIOS iNuvio umožňuje velice snadno připravit měsíční hlášení Intrastat, libovolnou celní deklaraci a také vést evidenci všech typů celních a daňových skladů. Samozřejmostí je bezpečná komunikace s celním úřadem prostřednictvím služeb certifikovaných VAN operátorů.

 • Intrastat – povinné hlášení dat pro statistiku obchodu se zbožím v rámci EU
 • Celní případy sloužící pro jednoduchou přípravu celního řízení
 • Celní a daňové sklady
 • EMCS přijaté a vydané
 • NCTS vydaný a přijatý
 • SCD – souhrnná celní deklarace
 • ECS výstup a vývoz
 • ICS dovoz
 • Podpora el. podpisu pro komunikaci s celní správou
 • Komplexnost systému včetně propojení na ostatní agendy typu účetnictví, sklady, obchod, mzdy, výroba, doprava, servis apod.

Potravinářská výroba

Pro potravinářství je klíčová flexibilita a vysoká míra transparentnosti celého výrobního procesu, tedy schopnost reagovat na požadavky a trendy související s individuálními požadavky zákazníků v závislosti na trhu či životním stylu. Důležitá je též aktuálnost vůči legislativním či jiným úpravám týkající se výroby a nakládání s potravinářskými výrobky. Klíčová je dohledatelnost všech fází výrobního procesu z pohledu vstupů, použitých technologií, strojů či pracovníků.

 • Zpětná dohledatelnost použitých surovin i dodávky hotových výrobků (traceability)
 • Plánování výroby dle kapacit a dostupnosti surovin
 • Podpora procesu kvality jakosti, ISO norem
 • Automatizovaná EDI komunikace s řetězci
 • Návaznost výroby na veškeré procesy ve společnosti
 • Pokročilý reporting/controlling v aktuálním čase
 • Podpora účtování nedokončené výroby
 • Podpora vztahů mezi více měrnými jednotkami
 • Sledování on-line stavu výroby
 • Práce se šaržemi a exspiracemi
 • Optimalizace výrobních dávek na základě prognózy prodeje
 • Možnost napojení na externí zařízení: balicí a plnicí linky, váhy atd.
 • Propojení na obchodní agendy typu mobilní prodej, řízení termínovaných obchodních akcí apod.

Zemědělská výroba

Speciální řešení výroby pro AGRO odvětví. Zemědělství je specifické vysokou mírou závislosti na klimatu, kdy je plánování velmi ovlivněno externími vlivy. O to více je zde potřeba nástroj pro řízení, sledování stavů a kalkulace výsledků v průběhu měnících se podmínek.

 • Podpora tzv. hospodářského roku a práce s nedokončenou výrobou
 • Podpora vnitropodnikového účtování práce
 • Evidence a skladování mechanizace vč. kalkulace spotřeby PHM, vykazování o spotřebě dotované nafty apod.
 • Evidence půdních bloků s přímým napojením na portál farmáře (LPIS, mapy) a osevních postupů pro vytvoření vazby mezi evidencí půdních bloků a plodinou s časovým omezením
 • Agrotechnické zásahy pro evidenci všech agrotechnických zásahů s vazbou na mzdy, vnitropodnikové účetnictví, evidence použití hnojiv a postřiků apod.
 • Specializované moduly a funkce této oblasti jsou propojeny se základními moduly tak, aby pokryly veškeré procesy ve společnostech zabývajících se klasickou polní výrobou, pěstováním zeleniny, vinohradnictvím či chovem skotu, prasat, ovcí, drůbeže nebo koní
 • Sklad zvířat a karty zvířat vč. evidence pohybů, hmotnostní i vzrůstové přírůstky, včetně podpory generování el. hlášení pro centrální evidenci zvířat
 • Komplexnost systému HELIOS iNuvio zajišťuje možnost použití u společností s vedlejšími aktivitami, např. maloobchod, velkoobchod, přidružená výroba (strojírenská, dřevozpracující, potravinářská), stavebnictví či služby

Bezpečnostní agentury

Zabýváte se pátrací a ochrannou činností? Informační systém HELIOS iNuvio vám vyřeší výrobu, dodávky, instalace nebo servis zabezpečovacích, ochranných a dozorových systémů.

 • Ostraha objektů, majetku a osob strážní službou
 • Ostraha objektů službou psovodů, recepční, pořadatelské a informační služby
 • Pořádkové služby při akcích různého typu
 • Výjezd na signál PCO (pult centrální ochrany – dálková ostraha objektů)
 • Převozy finančních hotovostí a cenných zásilek, správa a údržba nemovitostí
 • Služba NONSTOP 24 hodin denně
 • Strážní služba kombinovaná s dálkovou ostrahou
 • Pravidelná kontrola objektů, pravidelná kontrola určitých lokalit v objektu
 • Vytvoření tras pomocí čipových kontrol
 • Dálková ostraha před vniknutím, požárem, zatopením či jinou živelnou/zaviněnou katastrofou
 • Zabezpečení skladových prostor a ploch
 • Zabezpečení bytů, rodinných domů, výrobních provozů, stavenišť, rekreačních objektů atd.

Technické služby

Podpora této oblasti spočívá zejména v operativním plánování provozních aktivit a ve sledování vykonaných prací, převážně formou evidence vynaložených pracovních hodin pracovníků a strojů, doprovázené evidencí přímo vynaložených nákladů na tyto aktivity. Provozní i navazující ekonomické procesy a související evidence jsou v systému HELIOS iNuvio identifikovány klíčovými společnými číselníky, kterými může být objednávka členěná na požadavky nebo činnost z hierarchického číselníku činností podle zřizovací listiny organizace. Mezi tyto číselníky může patřit také lokalita, ve které byly provozní aktivity vykonávány. Společné číselníky jsou tak v systému primárním identifikátorem provozních evidencí a souvisejících nákladů v účetnictví. Nedílnou součástí informačního systému pro technické služby je také jednoznačně dokladovatelné odlišení hlavní a hospodářské činnosti pro všechny provozní i související ekonomické transakce.

 • Doprava
 • Údržba komunikací
 • Zimní údržba komunikací
 • Údržba zeleně
 • Odpady
 • Ekonomika
 • Kalkulace a přeúčtování, controlling
 • Reporting

Konečně máme jasný koloběh dokladů ve firmě

„S IF System jsme zavedli u nás ve firmě jasný koloběh dokladů. Vše je konečně provázané, ke každé faktuře můžeme psát komentáře. S procesem se rychle všichni v naší firmě sžili a dnes je každodenní součástí fungování každého zaměstnance.“

Zdenka Axmanová
Účetnictví a personalistika v BP STAVBY Morava, s.r.o.
Přední stavební firma v Olomouckém kraji

Více našich spokojených zákazníků

Mám zájem o informační schůzku ohledně HELIOSu

Kontaktní formulář

Rychlý kontakt

Ing. Ivo Frehar
Jednatel
Certifikovaný implementační
Silver partner HELIOS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram