auto domecek finance graf hotel lidske mince mobil monitor notes obalka obchod oborova pc rizeni servis smail vyhody vyroba
23. 2. 2017

Jak profitujeme z BforB

Naše společnost se od roku 2014 účastní podnikatelských snídaní Business for Breakfast v klubu Clarion Congress Hotel v Olomouci. Poprvé jsme byli na toto setkání pozváni naším zákazníkem, firmou Koutný spol. s r.o., a od té doby se aktivně podílíme na utváření přívětivého podnikatelského prostředí nejen v Olomouckém kraji.

Koncept snídaní BforB je založen na pravidelném a dlouhodobém setkávání podnikatelů. Právě pozitivní mezilidské vazby utváří prostředí, ve kterém se jednotlivé obchody domlouvají tak nějak samozřejmě a samy od sebe. Podstatou je perfektní znalost podnikání kolegů z klubu, přičemž každý obor má v klubu zaručenou exkluzivitu. Proto se nemusíme bát zvát mezi sebe hosty z řad svých významných obchodních partnerů nebo si předávat cenná doporučení a reference.

Naše firma navázala díky BforB nové spolupráce. Na jedné straně se nám tak podařilo získat úplně nové zakázky a zákazníky. Stejně tak důležité je pro nás prohlubování již započatých projektů. Například právě s firmou Koutný spol. s r.o. se na snídaních scházíme v pravidelných čtrnáctidenních intervalech a v méně formálním prostředí mezi sebou probíráme nové podněty a přání pro vylepšení systému Helios Orange, o který se v této významné oděvní firmě staráme. BforB nefunguje vždy za účelem prodat. Často se nový byznys nebo projekt vytvoří na základě společného postupu jednotlivých členů, kdy důležitou roli zde hraje určitý synergický efekt mezi obory. Konkrétně v našem segmentu IT působí jednotlivé firmy navenek jako konkurence, ale po krátkém poznání zjišťujeme, že si můžeme být vzájemně prospěšní.

Nakonec každé setkání v BforB je také o budování osobních vazeb. Čas od času si vyměníme doporučení, která s byznysem nesouvisí a také se účastníme občasných volnočasových aktivit. Dobře nám funguje i setkávání se členy z jiných klubů, kde už můžeme narazit na konkurenty, ale právě silná myšlenka dlouhodobé spolupráce jde v BforB dál, než snaha ukrást někomu klienta.

Přečtěte si naši další zkušenost s BforB.