Hlavní náplní je rostlinná výroba, pěstování rajčat, chov mléčného skotu, prodejna, bioplynová stanice, část střediska výroby plastů a také správa a ekonomický úsek družstva.

Zaměřuje se na tradiční rostlinnou a živočišnou výrobou, výrobou osiva. Družstvo hospodaří na výměře víc jak 6.100 ha zemědělské půdy. Je 3tím největším podnikatelským subjektem do 250 zaměstnanců v Olomouckém kraji.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram