auto domecek finance graf hotel lidske mince mobil monitor notes obalka obchod oborova pc rizeni servis smail vyhody vyroba
15. 4. 2016

Seminář “Výroba a servis 2016” – 27.4.2016 Brno

KLÍČOVÉ INFORMACE V OBLASTI ŘÍZENÍ VÝROBNÍCH A SERVISNÍCH ČINNOSTÍ VE VÝROBNÍCH SPOLEČNOSTECH.
ZÍSKANÉ POZNATKY BUDOU VYUŽITY PRO DALŠÍ VÝVOJ SOFTWAROVÝCH NÁSTROJŮ A PŘÍPRAVU BUDOUCÍCH ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ.

Program semináře

  1. HELP-DESK – zvyšte odpovědnost svých klientů
Aplikaci HELP-DESK si může prostřednictvím internetu spustit každý klient, který se u servisní organizace zaregistroval. Získá tím přehled o všech svých požadavcích, jejich stavu a může zadávat nové.

Servisní organizace tímto nejenom ušetří práci se zadáváním požadavků do evidence, ale sníží se chybovost a zkrátí doba od předání požadavku do zahájení jeho realizace.

Předmětem přednášky bude ukázka funkcionality související s přenosem požadavků do firemní evidence a poskytování aktuálních informací o stavu prací, spotřebovaném materiálu, odpracovaných hodinách, vystavených fakturách a stavu jejich úhrad.

Přednášet bude MILAN KOTAS – obchodní manažer společnosti INMEDIAS

Přednáška bude trvat 30 min. a v závěru bude vylosována jedna společnost, která získá službu Help-Desk na 6 měsíců zdarma.

 

  1. sMOBILE CRM – podpora obchodu a sběr požadavků v terénu
Každá společnost, která plánuje vlastní rozvoj – se jistě dobře stará o vlastní zákazníky a také v neposlední řadě hledá nové. Tato činnost pokud má být systematická a cílevědomá se neobejde bez centrální evidence všech informací o stávajících a potenciálních klientech, jejich požadavcích a potřebách.

Předmětem přednášky bude ukázka práce s mobilní aplikací, která umožní obchodníkům a servisním manažerům přístup k obchodním informacím, především kontaktům a současně zajistí uložení dohod a zápisů jednání, či jiných nově zjištěných informací do centrální firemní evidence.

Přednášet bude MÁRIO HUBINSKÝ – obchodní manažer společnosti CRM NITRA

Přednáška bude trvat 30 min. a v závěru bude vylosována jedna společnost, která získá …

 

  1. Dispečink servisních požadavků – dobrý základ pro efektivní plánování
Servisní požadavky je nutné evidovat a mnohdy i upřesňovat, ale hlavně provázat s konkrétním klientem, servisovaným zařízením, historií již provedených zásahů, použitých materiálů a přednastaveným servisním technikem. Toto vše je možné jednoduše zabezpečit v rámci dispečinku při příjmu požadavku.

Předmětem přednášky bude ukázka a vysvětlení základních principů fungování dispečinku v informačním systému HELIOS Orange s vazbou na obchodní a servisní data.

Přednášet bude JINDŘICH KAHOUN – projektový manažer společnosti INMEDIAS

Přednáška bude trvat 30 minut

 

  1. HELIOS SERVIS – základní nástroj pro řízení prací v servisní společnosti
Evidence a řízení servisních aktivit se může jevit na první pohled velmi jednoduché. Má-li však dobře fungovat a poskytovat základ pro následná rozvoj, je nezbytné, aby byly všechny nezbytné informace provázány a nutno podotknout, že těchto informací je velké množství. Pokud pomineme již zmíněné vlastní servisní požadavky, tak do procesu řízení servisu vstupují: zboží a služby, kategorizace dle sortimentu, evidence na skladech a skladové pohyby, případně skladová umístění, čárové kódy a jejich využití jak v procesu příjem-výdej, tak i pro označování a evidenci papírových dokumentů, evidence strojů a zařízení, servisních pracovníků, jejich dostupnosti a zařazení, evidence práce a její vykazování, podklady pro mzdy a vyhodnocování práce.

Přednáška na toto téma vysvětlí základní pojmy, potřebná data a nastavení a představí proces v pří řízení servisu a tok informací.

Přednášet bude PAVOL FARKAŠ – senior konzultant společnosti INMEDIAS

Přednáška bude trvat 60 minut a všichni účastnící obdrží informační materiál HELIOS SERVIS

 

  1. sMOBILE SKLAD – Čárové kódy usnadní a zpřesní pohyb materiálu
Skladník, už nepracuje s papierovými dokumentmi, ale pri svojej práci používa mobilné priemyselné PDA zariadenie. Takýto spôsob práce znižuje pracovné náklady, úplne eliminuje vznik evidenčných chýb (ukončuje sa prepisovanie údajov z papiera do primárneho informačného systému) a zvyšuje sa presnosť inventarizácie.

Přednášející ukáže – ako skladník pracuje on-line, ako on-line sa zapisujú príjmové a výdajové doklady do primárneho informačného systému (IS), ako má administratívny pracovník neustále príjem a výdaj pod kontrolou.

Přednášet bude MÁRIO HUBINSKÝ – obchodní manažer společnosti CRM NITRA

Přednáška bude trvat 30 min. a v závěru bude vylosována jedna společnost, která získá …

 

  1. inMOBILE – Kukátko do firemních dat
Manažeři, obchodníci či majitelé firem často potřebují na svých cestách mít aktuální informace o firemních aktivitách, kontaktech, stavu fakturace, saldokontu nebo stavy plnění firemních ukazatelů. Toto mohou jednoduše získat zpřístupněním firemních dat na mobilní aplikaci, kterou si mohou spustit na tabletu nebo notebooku.

Předmětem přednášky bude ukázka mobilního přístupu do firemních dat a práce a aplikací inMOBILE.

Přednášet bude JINDŘICH KAHOUN – projektový manažer společnosti INMEDIAS

Přednáška bude trvat 30 minut

 

  1. Firemní nástěnka – vyhodnocení práce firmy a zaměstnanců
Mít aktuální přehled o stavu své firmy patří již dnes k zásadním atributům úspěšného řízení firem. Modul Firemní nástěnka dokáže zobrazit základní ekonomické, výrobní, skladové i procesní informace. Informace jsou k dispozici velmi rychle na všech moderních prostředcích – noteboocích, tabletech, „chytrých“ telefonech, apod. Takto může manažer promptně data vyhodnotit a na základě nich rozhodovat.

Předmětem přednášky bude ukázka konkrétní aplikace modulu Firemní nástěnka.

Přednášet bude IVO FREHAR – ředitel společnosti IF System Helios, s.r.o.

Přednáška bude trvat 30 minut

 

Pro více informací nás kontaktujte.