auto domecek finance graf hotel lidske mince mobil monitor notes obalka obchod oborova pc rizeni servis smail vyhody vyroba
16. 3. 2017

Nástěnka pro Helios – moderní reporting

Dnešní technologicky vyspělá doba přináší nové požadavky na informační systém a jeho obsluhu. Způsob práce se mění a notebooky, chytré telefony a tablety nám dovolují efektivně pracovat i z míst, odkud to ještě před pár lety nebylo zcela možné. Proto jsme se rozhodli zareagovat na časté požadavky manažerů, kteří ke své práci a rozhodování potřebují aktuální firemní data. Představujeme Vám Nástěnku pro Helios – opravdu moderní reportingový nástroj.

Kvalitní a snadno dostupná data

Nástěnka pro Helios vychází z myšlenky, že každý manažer potřebuje pro svou práci kvalitní a snadno dostupná data. Nástěnka pro Helios je webová aplikace, která čerpá informace z IS Helios Orange a ty zobrazuje ve formě takových výstupů a sestav, se kterými je konkrétní zaměstnanec zvyklý pracovat. Reporty jsou zobrazovány v reálném čase bez nutnosti jejich dalších úprav například v Excelu. K práci s Nástěnkou Vám zcela postačí počítač, tablet nebo chytrý telefon s přístupem k internetu.

Konečná podoba jednotlivých reportů je zcela v režii klienta. My jsme připraveni s Vámi konzultovat jednotlivé výstupy, které pro svou práci potřebujete. Vzhledem k našim bohatým zkušenostem Vám poradíme, které informace jsou pro každodenní práci užitečné a důležité. Navrhneme takové řešení, abyste ze svého informačního systému vytěžili maximum.

Nástěnka pro Helios se skládá z řady modulů, které si klient může navolit podle svých potřeb a přání. Základní modul zahrnuje ekonomické reporty. Další části obsahují například obchodní údaje, skladové hospodářství nebo přehledy o výrobě. Specifickým požadavkům umíme také vyhovět a můžeme pro Vás navrhnout zcela samostatné moduly, které reflektují činnost Vaší firmy.

Ekonomické reporty

Mezi základní části Nástěnky patří ekonomické reporty, kde se zobrazují závazky, pohledávky, hospodářský výsledek a stav cash flow. Všechny tyto údaje je možné zobrazovat k aktuálnímu dni, případně si prohlížet data zpětně. Samozřejmostí výkazů je grafické porovnání relevantních dat. U závazků a pohledávek to je například jejich aging, což pomáhá dále při řízení peněžních toků. U hospodářského výsledku můžeme porovnávat kumulaci hodnot nebo meziroční změny včetně rozdělení na náklady a výnosy nebo specifické nákladové okruhy.

Obchodní a výrobní statistiky

Podle působení konkrétní firmy je pak pozornost směřována například na efektivitu výroby, stav skladů nebo obchodní výsledky. Nástěnka pro Helios slouží k interpretaci také těchto hodnot. V modulu sklady lze sledovat spotřebu materiálu členěnou do několika úrovní dle požadovaných kritérií (podle výrobku, podle suroviny, apod.) s možností porovnávat údaje za sledovaná období (měsíce, kvartály, roky). Modul zaměřený na výrobky slouží primárně k porovnávání úspěšnosti prodejů. Snadno lze identifikovat nejoblíbenější položky a podle toho plánovat jejich výrobu, nákup nebo cenovou politiku. Obchodně zaměřené firmy navíc ocení propojení s modulem objednávek a zákazníků. Takto implementovaná Nástěnka poslouží jako podpora prodeje obchodním zástupcům, kteří jsou vždy perfektně informováni o svých prodejích.

Technické nároky

Nástěnka pro Helios po technické stránce neklade žádné nároky na své uživatele. Její zpracování formou webové aplikace nevyžaduje žádné hlubší proškolení. Vývoj a implementace navíc probíhá za častého kontaktu s klientem, který si její ovládání dobře zažije. Přístup  do Nástěnky je možný prakticky z každého zařízení s přístupem k internetu. Nezáleží tedy, jestli se nacházíte v kanceláři u svého počítače nebo jste kdekoliv jinde pouze s tabletem nebo dokonce s mobilním telefonem.