auto domecek finance graf hotel lidske mince mobil monitor notes obalka obchod oborova pc rizeni servis smail vyhody vyroba
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Zkušenosti s provozem Helios Orange ve společnosti HAJDO

Není pochyb, že úspěšné fungování moderní firmy si dnes neumíme představit bez komplexního informačního systému, který prostupuje celým jejím provozem. Toky informací v předcházejících roztříštěných jednoduchých systémech byly velmi těžkopádné a časově náročné. Pro rychlá a správná rozhodnutí bylo potřeba mít informace rychlé, kompletní, aktuální v reálném čase a v jednom místě všem k dispozici.

Rozhodnutí o změně a implementace

V roce 2010 proběhl výběr z možných řešení a volba padla na Helios Orange. Před samotným nasazením proběhl důkladný audit firemních procesů v HAJDO.

Systém HELIOS Orange byl s ohledem na výsledky auditu přizpůsoben vnitřním procesům; na rozdíl od mnohých případů, kdy dodavatelé na svůj systém “ohýbají” zaběhlé firemní postupy zákazníka.

Implementace si vyžádala jisté investice i do hardwaru – výměnu některých počítačů a nový centrální server a stejně jako v mnoha jiných případech, nový informační systém se i v HAJDO musel potýkat s jistou nedůvěrou a nelibostí lidí zvykat si na nové věci. Trvalo půl roku, než lidé pochopili, co jim přináší a dnes si bez něj už nikdo neumí provoz firmy představit.

Jak se my postupně zdokonalujeme při práci se systémem, chceme, aby se zdokonaloval i samotný HELIOS. Musím v této souvislosti zmínit velikou vstřícnost expertů dodavatele při řešení našich požadavků na úpravy a vylepšení.

Věra Lukáčová

Jednatelka HAJDO spol. s r.o.

Zkušenosti s provozem systému

Úspory jsou jednoznačně patrné, např. deset až dvacet procent úspory času oproti minulosti v dohledávání, přepisování a podobných operacích, které jsme museli provádět v někdejších roztříštěných systémech – zvlášť jsme měli například skladový, zvlášť účetní systém. Dále se zásadně snížila chybovost. Máme nyní vynikající aktuální znalost o všech procesech. Zvláště ve výrobě je cenná přesná evidence, dokladovost i informovanost zaměstnanců – všech z jednoho místa stejnou informací. Další nezanedbatelnou výhodou je přístup do systému i on-line, z domova, z dovolené. Lze tak operativně vyřešit každý problém v každou dobu.

Nasazení informačního systému HELIOS Orange se společnosti HAJDO v Litovli patří bez nadsázky k ukázkovým příkladům optimální aplikace programů řady HELIOS ve firmě dané velikosti a zaměření.

Kdo je HAJDO spol. s r.o.?

Společnost HAJDO spol. s r. o. byla založena v roce 1990. Od prvotního zaměření především na oblast papírenského průmyslu se výrobní program společnosti v současné době pohybuje v oblasti všeobecného strojírenství. Dále se zabývá přidruženými obory, jako jsou stacionární hydraulika, průmyslová pneumatika, mazací, ostřikové systémy, servis a výroba kardanových hřídelí.