auto domecek finance graf hotel lidske mince mobil monitor notes obalka obchod oborova pc rizeni servis smail vyhody vyroba
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Helios Orange jako komplexní informační systém pro všechny oblasti řízení firmy

Společnost Fenix je po celou dobu své existence výhradně českou společností, bez jakékoliv zahraniční účasti, do své struktury však má začleněno již šest společností se sídlem mimo území České republiky. V roce 2005 se stávající informační systém ukazoval jako nevhodný pro další rozvoj společnosti a bylo třeba hledat novou cestu.

Průběh implementace

leden 2006 – přijetí rozhodnutí nasadit ve společnosti Helios Orange, domluva na postupné implementaci
únor – červen 2006 – probíhá podrobná analýza firemních procesů, příprava přenosu dat z původního, již nevyhovujícího účetního systému a dále plánování časového harmonogramu nasazení
červenec 2006spuštění první části – řešení pro sklady a fakturaci

Vzhledem k úspěšnosti nasazení systému a všeobecné oblibě uživatelů s prostředím a jednoduchostí ovládání IS HELIOS Orange, následovalo ihned několik dalších řešení, jako využití systému HELIOS v regálových zakladačích skladů s použitím mobilních terminálů, vlastní řešení přípravy kusových zásilek pro přepravní služby, řešení internetového obchodu a několik dalších.

2008nasazení dalších ekonomických modulů jako jsou výkazy, reporty a finanční analýza. Následně padlo rozhodnutí postupně nasazovat informační systém HELIOS Orange v procesu výroby.
2009spuštění modulu řízení výroby, výrobních plánů a evidence výrobních operací. Postupně dochází k nasazování na všechny dílny v rámci výrobní společnosti.

Ve spolupráci s partnerskou firmou došlo k vývoji vlastních řešení.  Šlo například o optimalizaci výše skladových zásob včetně predikce budoucího vývoje, nebo v rámci modulu firemní aktivity online registrace doživotní záruky na vlastní výrobky přes webové rozhraní.

HELIOS Orange nyní řídí všechny klíčové procesy a vytváří tak dostatečný prostor pro dynamický rozvoj.

Hlavní přínosy implementace Helios Orange

Společná datová základna

Není rozhodující, zda se jedná o obchodní a ekonomické informace, nebo o technická a logistická data. Vždy se dá spolehnout na to, že pomocí jednoduchých nástrojů, sestav, přehledů, kontingenčních tabulek, grafů a formulářů mají odpovědní pracovníci všechny potřebné informace rychle a přehledně k dispozici.

Vysoký stupeň automatice rutinních procesů

Automatizace rutinních procesů v celé firmě má výrazný vliv na růst produktivity práce všech zaměstnanců. Růst počtu zpracovaných dokladů, růst počtu skladových položek, počtu obchodních případů, navýšení výrobních kapacit nebo rozšiřování sortimentu – nic z toho sebou nepřináší vyšší nároky na administrativu. Obchod díky IS HELIOS Orange vždy ví, v jaké fázi výrobního procesu se nachází obchodní případ, na základě využití výrobních kapacit ví, kdy bude zakázka dokončena a připravena k expedici. Při exportu do více jak 50 zemí světa je to nezbytné.

Díky optimalizaci řízení skladových zásob pomocí informačního systému HELIOS Orange se nám podařilo snížit objem skladových položek za jeden rok o více než 18 %, což ve finančním vyjádření bylo více než 20 mil. Kč.

Ing. Otakar Chochola
Informatik – Fenix Group, a.s.

 

Kdo je FENIX GROUP?

Holding šesti firem – nejvýznamnější tuzemský dodavatel elektrických topných systémů. Vyrábí a dodává výrobky: sálavé topné panely ECOSUN, stropní nebo podlahové topné fólie ECOFILM, přímotopné elektrické konvektory ECOFLEX a topné kabely a rohože ECOFLOOR. Exportuje do 38. zemí světa.