auto domecek finance graf hotel lidske mince mobil monitor notes obalka obchod oborova pc rizeni servis smail vyhody vyroba

Programování v jazyce T-SQL (SQL01)

<< zpět na přehled kurzů

Počítačový kurz ve kterém se naučíte psát základní i pokročilejší dotazy v jazyce T-SQL na databázovém serveru Microsoft SQL Server. Vysvětluje základy dotazování v jazyce T-SQL, který je procedurálním rozšířením standardního jazyka SQL. Součástí kurzu bude vytvoření databázového systému a následné použití jazyka SQL pro práci nad tímto systémem. Uživatelé se seznámí s tvorbou základních tabulek a naučí se jak upravit jejich strukturu, vložit do těchto tabulek data a pak se na ně dotazovat včetně třídění a filtrování získaných výsledků. Dále se dozví základní principy transakcí, naučí se seskupovat data, využívat poddotazy, používat stránkovací funkce a pracovat s kontingenční tabulky pomocí operátoru pivot.

Náročnost kurzu: začátečník

Časový rozvrh: 4 dny, 8:30 – 15:00 (0,5 hod obědová přestávka)

Termíny kurzu: 4.5., 11.5., 18.5., 25.5.2018

Cena za osobu: 9.000,- Kč (10.890, – Kč včetně 21% DPH)

Při přihlášení 2 účastníků z jedné firmy může školení absolvovat další účastník z této firmy ZDARMA.


Náplň kurzu:

 • Úvod do jazyka T-SQL
 • Datové typy v SQL
 • Založení databáze, vytvoření tabulky, struktura tabulky
 • Editace struktury tabulky, Vkládání a editace dat, Dotazování na data
 • Řazení a filtrování dat, Indexy
 • Uložené procedury a funkce
 • Programátorské techniky v T-SQL
 • Základy práce s Transakcemi
 • Seskupování a agregace dat, agregační funkce
 • Psaní a využití poddotazů
 • Tabulkové výrazy, využití pohledů, inline funkce
 • Operátor UNION, použití operátorů EXCEPT, INTERSECT a APPLY
 • Použití Offset, stránkovacích a agregačních funkcí
 • Kontingenční tabulky
 • Ošetření chyb – bloky TRY/CATCH, práce s informací o chybě
 • Optimalizace výkonu dotazů
 • Dotazování na metadata SQL Serveru

Předpokládané znalosti:

Znalost práce v prostředí OS Windows

Závazné přihlášky na kurzy zasílejte na e-mail info@ifsystem.cz.

<< zpět na přehled kurzů