auto domecek finance graf hotel lidske mince mobil monitor notes obalka obchod oborova pc rizeni servis smail vyhody vyroba

Optimalizace výkonu T-SQL dotazů (SQL02)

<< zpět na přehled kurzů

V rámci kurzu získáte znalosti a dovednosti potřebné k identifikaci problematických dotazů a jejich systematické optimalizaci. Po osvojení si pravidel pro psaní efektivních dotazů a seznámení se s nástroji pro odhalení výkonnostních problémů zaměříme pozornost optimalizaci schématu databáze, indexování, odstranění kurzorů a řešení problému s konkurenčním přístupem k datům. Na kurzu jsou rovněž probírány nejčastější chyby při ladění výkonu a postupy pro jejich odstranění. Kurz je primárně určen pro zkušenější databázové administrátory, kteří již mají praktické zkušenosti.

Náročnost kurzu: pokročilý

Časový rozvrh: 4 dny, 8:30 – 15:00 (0,5 hod obědová přestávka)

Termíny kurzu: 15.6., 18.6., 22.6., 25.6.2018

Cena za osobu: 7.920,- Kč (9.584, – Kč včetně 21% DPH)

Při přihlášení 2 účastníků z jedné firmy může školení absolvovat další účastník z této firmy ZDARMA.


Náplň kurzu:

 • Architektura SQL Serveru
 • Princip a postupy zpracování SQL dotazu
 • Vliv HW faktorů na výkon
 • Optimalizace Indexů – typy indexů, řešení problémů a optimalizace indexů
 • Denormalizace databáze
 • Optimalizace SQL dotazů
 • Přesuny a archivace dat
 • Performance monitor, Activity monitor, Data Collector
 • Analýza získaných dat – identifikace problému – nejvíce vytěžující dotazy
 • Automatizace ladění výkonu – SQL Profiler, SQL Trace a další
 • Doporučené optimální konfigurace serverů a databází

Předpokládané znalosti:

Praktické zkušenosti s administrací databázového systému Microsoft SQL Server

Orientace v hardware serverových řešení, diskových polí apod.

Znalost jazyka Transact-SQL

Závazné přihlášky na kurzy zasílejte na e-mail info@ifsystem.cz.

<< zpět na přehled kurzů